* ลูกค้ายอมรับในกฎกติกาและเงื่อนไข ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็ปไซค์ลูกค้าต้องยึดหลักตามกติกาของเว็ปเป็นหลัก โดยทีมงานจะถือว่าสมาชิกได้รับรู้ กฎ – กติกา ของเว็บโดยสมบูรณ์แล้ว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกติกาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทีมงานจะทำเมื่อมีเหตุผลอันควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหน้าเว็ปไซค์อย่างเป็น ทางการ ลูกค้า ต้องทราบ กฎ-กติกา ของเว็บไซด์ที่ร่วมสนุก โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซด์ที่ท่านร่วมสนุก โดยทีมงานจะถือว่าสมาชิกได้รับรู้ กฎ – กติกา ของเว็บนั้นๆโดยสมบูรณ์แล้ว การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด กติกาสำหรับเหตุการณ์ใดๆ


ห้ามใช้บั๊ก (Bug) หรือข้อผิดพลาดของเว็บไซค์ และโปรแกรมในการช่วยเล่น (bot) ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ต่อตัวลูกค้าเอง หากทางทีมงานทำการตรวจพบ ทางเราจะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ทันที และสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงิน ที่สมาชิกได้จากการเดิมพัน ทั้งหมด ลูกค้าจะไม่พยายาม ลักลอบหรือเข้าระบบ จู่โจม (hack) หรือทำการอย่างอื่นที่มีผลต่อตัวเว็ปไซค์และทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งถ้าทีมงานได้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้ต้องสงสัยว่าลูกค้าทำผิดตามกติกาดังกล่าว ทีมงานมีสิทธิที่จะทำการปิดบัญชีของลูกค้าท่านนั้นได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงิน ที่สมาชิกได้จากการเดิมพัน ทั้งหมด ทางทีมงาน มีสิทธิที่จะตัดสินให้การเดิมพันเป็นโมฆะได้และระงับ account ของลูกค้า ถ้าจับได้ว่าโกง หรือเชื่อว่าโกงและทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางเว็บไซค์ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ ต่อข้อผิดพลาดตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ระหว่างการเดิมพัน หรือที่มีผลต่อการเดิมพัน เมื่อการเดิมพันนั้นได้มีการวางเดิมพันไปแล้ว การโอนเงินเข้าทางเว็บเราต้องโอนมาจากบัญชีที่สมัครไว้กับทางเราเท่านั้น มิเช่นนั้น เราจะยึดยอดไว้ตรวจสอบ 15-30 วัน และจะโอนกลับบัญชีต้นทางเท่านั้น ไม่มีกรณียกเว้น (กรณีที่โอนมาจากช่องทางอื่น หรือ ตู้เงินสด ให้เขียน “สำหรับแทงบอลออนไลน์” ลงในสลิปแล้วส่งมาทางไลน์ของเว็บ